Polityka prywatności

1. Administrator danych osobowych. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest Notofoto Studio Sp. z o. o., NIP: 813-380-41-44.

 

2. Dane kontaktowe.

Z administratorem można skontaktować się poprzez pocztę tradycyjną na adres z pkt. 1, mailową na adres: kontakt@notofotostudio.com, bądź telefonicznie pod numerem tel. 880 476 080, 508 524 270.

 

3. Sposoby przetwarzania.

Wizerunek stanowi dane osobowe i to głównie on będzie przez administratora przetwarzany po wykonaniu sesji zdjęciowej. Przetwarzanie będzie obejmowało takie czynności jak:

 1. przekazanie fotografii do drukarni, studia bądź laboratorium fotograficznego — w tym miejscu administrator zapewnia, że podmioty, z którymi współpracuje we wskazanym wyżej zakresie działają z dbałością o ochronę danych osobowych, a powierzenie im przetwarzania danych osobowych następuje w drodze odrębnej umowy,
 2. przesyłanie umów, aneksów, faktur, fotografii oraz albumów pocztą tradycyjną, mailową lub kurierską.

 

4. Cele i podstawy przetwarzania.

 1. przede wszystkim dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji świadczonej przez administratora usługi i tylko w jej ramach (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO),
 2. przetwarzanie danych nastąpi również w celu niezbędnej archiwizacji, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia danych na wypadek potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO).

 

5. Odbiorcy danych osobowych.

 1. galeria zdjęć z wykonanej sesji będzie zamieszczona na portalu notofotostudio.com lub pixieset.com, którego serwer znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Stany Zjednoczone). Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych, wyrażasz jednocześnie zgodę na przekazanie ich temu podmiotowi,
 2. w przypadku gdy wyrażona została zgoda na wykorzystanie wizerunku, zostanie on ujawniony podmiotom prowadzącym portale społecznościowe Facebook i Instagram, których serwery znajdują się lub mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Wyrażając wobec tego zgodę na wykorzystanie wizerunku wyrażasz jednocześnie zgodę na przekazanie swoich danych tym podmiotom,
 3. dostęp do danych będą mogli również uzyskać podwykonawcy usługi tj. firmy zajmujące się drukiem zdjęć oraz albumów,
 4. korespondencja odbywa się poprzez serwery Google, wyrażając zgodę na przetwarzanie danych, wyrażasz jednocześnie zgodę na przekazanie ich temu podmiotowi.

 

6. Okres przechowywania danych osobowych.

Administrator przechowuje dane przez okres świadczonej usługi oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta i prowadzenia księgowości.

 

7. Wasze uprawnienia.

Jako podmioty, których dane podlegają przetwarzaniu posiadacie szereg uprawnień, a są nimi prawa do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. przenoszenia danych,
 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego, a jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej szczegółów: uodo.gov.pl).

 

8. Informacja o dobrowolności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. wyrażenie przez Was zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych identyfikujących takich jak imię, nazwisko, PESEL oraz danych kontaktowych ma charakter dobrowolny.
 2. wyrażenie przez Was zgody na przetwarzanie (rozpowszechnianie) wizerunku w celu promocji twórczości administratora (wykonawcy usługi) jest dobrowolne i w każdej chwili może zostać odwołane.

 

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Wasze dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.